Certificering & kvalitetssikring

Inden arbejdet opstartes, gennemgås fugeentreprisen med byggeledelsen.

​De enkelte fugepositioner drøftes, og vi kontrollerer en ekstra gang, at der er overensstemmelse mellem det tilbudte og de sidst reviderede tegninger og beskrivelser.

​I tilfælde af ændringer, reguleres dette ved tillægs- og fradragspriser via aftaleseddel.

​Datablade på fugemasser, der skal anvendes, afleveres til byggeledelsen sammen med en kvalitetssikringshåndbog.

​Herefter informeres de pågældende fugemontører om arbejdsopgaverne samt entreprisernes generelle og specielle kvalitetskrav, herunder sikkerhedskrav og forholdsregler.

Modtagerkontrol

Ved modtagelsen kontrollerer vi, at de fra leverandøren leverede fugematerialer:

  • Svarer til det bestilte
  • Er i ubeskadiget emballage​
  • Ikke er for gamle
  • Er leveret i korrekt mængde

​Materialerne opbevares inden brug på firmaets lager i tørre lokaler og ved passende temperatur.

​Proceskontrol

Før, under og efter arbejdets udførelse kontrollerer vi ved stikprøver:

 • Rengøring af fugeflader
 • Primning
 • Fugeunderlag, som skal være i korrekt dimension og dybde
 • Fugens finish, tæthed og tykkelse
 • Korrekt placering (1-3mm tilbageliggende)

​Arbejdskraft

Til fugearbejdet vil der kun blive anvendt uddannede fugemontører.

​Ved arbejde med produkter, der er omfattet af arbejdstilsynets bestemmelse for arbejde med epoxy/isocyanater, udføres dette kun af personer, der har gennemgået den lovpligtige uddannelse.

​Kontakt os endelig på telefon 44 98 ​1​2 34, hvis du ønsker at høre mere.