Certificering & kvalitetssikring

Permatæt ApS

Inden arbejdet opstartes gennemgås fugeentreprisen med byggeledelsen.

​De enkelte fugepositioner drøftes og det kontrolleres, at der er overensstemmelse mellem det tilbudte og de sidst reviderede tegninger og beskrivelse.

​I tilfælde af ændringer reguleres dette ved tillægs/fradrags priser via aftaleseddel.

​Datablade på fugemasser der påtænkes anvendt afleveres til byggeledelsen inklusiv kvalitetssikringshåndbog.

​Herefter informeres de pågældende fugemontører om arbejdsopgaverne samt entreprisernes generelle og specielle kvalitetskrav, herunder sikkerhedskrav/forholdsregler.

Modtagerkontrol

Vi kontrollerer ved modtagelsen at de fra leverandøren leverede fugematerialer:

    • svarer til det bestilte – emballagerne er ubeskadiget​- ikke er for gamle
    • leveret mængde er korrekt

Materialerne opbevares inden brug på firmaets lager i tørre lokaler og ved passende temperatur.

​Proceskontrol

Før, under og efter arbejdet udførelse, via stikprøver, kontrolleres:

  • Rengøring af fugeflader.
  • Primning.
  • Fugeunderlag i korrekt dimension og dybde.
  • Fugens finish, tæthed og tykkelse.
  • Korrekt placering – 1-3mm tilbageliggende.

​Arbejdskraft

Til fugearbejdet vil der kun blive anvendt uddannede fugemontører.

​Ved arbejde med produkter der er omfattet af arbejdstilsynets bestemmelse for arbejde med epoxy/isocyanater udføres dette kun af personer der har gennemgået den lovpligtige uddannelse.

​Kontakt os endelig på telefon 44 98 ​1​2 34 hvis du ønsker at høre mere.