Grusgraven 7 • 2880 Bagsværd​ • Telefon: 44 98 ​1​2 34info@permataet.dk

Kvalitetssikring

Inden arbejdet opstartes gennemgås fugeentreprisen med byggeledelsen.

De enkelte fugepositioner drøftes og det kontrolleres, at der er overensstemmelse mellem det tilbudte og de sidst reviderede tegninger og beskrivelse.

I tilfælde af ændringer reguleres dette ved tillægs/fradrags priser via aftaleseddel.

Datablade på fugemasser der påtænkes anvendt afleveres til byggeledelsen inklusiv kvalitetssikringshåndbog.

Herefter informeres de pågældende fugemontører om arbejdsopgaverne samt entreprisernes generelle og specielle kvalitetskrav, herunder sikkerhedskrav/forholdsregler.


Modtagerkontrol

Vi kontrollerer ved modtagelsen at de fra leverandøren leverede fugematerialer:

  • svarer til det bestilte - emballagerne er ubeskadiget​- ikke er for gamle
  • leveret mængde er korrekt

Materialerne opbevares inden brug på firmaets lager i tørre lokaler og ved passende temperatur.

Proceskontrol

Før, under og efter arbejdet udførelse, via stikprøver, kontrolleres:

  • Rengøring af fugeflader.
  • Primning.
  • Fugeunderlag i korrekt dimension og dybde.
  • Fugens finish, tæthed og tykkelse.
  • Korrekt placering - 1-3mm tilbageliggende.


Arbejdskraft

Til fugearbejdet vil der kun blive anvendt uddannede fugemontører.

Ved arbejde med produkter der er omfattet af arbejdstilsynets bestemmelse for arbejde med epoxy/isocyanater udføres dette kun af personer der har gennemgået den lovpligtige uddannelse.

Kontakt os endelig på telefon 44 98 ​1​2 34 hvis du ønsker at høre mere.

​Info

Permatæt A/S

CVR: 43771116

Adresse

Grusgraven 7

2880 Bagsværd

​Kontakt

Telefon​: 44 98 ​1​2 34

E-mail: info@permataet.dk